AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào không đúng khi nói về thụ tinh ở động vật?

  • A. Tự phối (tự thụ tinh) là sự kết hựp giữa 2 giao tử đực và cái cùng được phát sinh từ một cơ thể lưỡng tính
  • B. Các động vật lưỡng tính chỉ có hình thức tự thụ tinh
  • C. Giao phối (thụ tinh chéo) là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái được phát sinh từ hai cơ thể khác nhau
  • D. Một số dạng động vật lưỡng tính vẫn xảy ra thụ tinh chéo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>