ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều nào dưới đây không đúng khi nói về đột biến gen ?

  • A. Đột biến gen luôn gây hại cho sinh vật vì làm biến đổi cấu trúc của gen
  • B. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hoá
  • C. Đột biến gen có thể làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú.
  • D. Đột biến gen có thể có lợi hoặc có hại hoặc trung tính
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 358

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1