• Câu hỏi:

  Điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nước lợ, nước mặn là

   

  • A. Nước ta có nhiều sông suối, kênh rạch, các ô trũng ở đồng bằng  
  • B. Nhân dân có kinh nghiệm đánh bắt thủy sản  
  • C. Dọc bờ biển nước ta có nhiều đầm phá, bãi triều, các cánh rừng ngập mặn  
  • D. Ở một số vùng ven biển, môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thủy sản suy giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC