YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho phong trào cách mạng Đông Dương giai đoạn 1936-1939?

  • A. Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới
  • B. Chủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng thế giới của Quốc tế Cộng sản
  • C. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền
  • D. Tất cả các điều kiện trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95151

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA