• Câu hỏi:

  Điều không đúng khi nói về đặc điểm cấu tạo ngoài của thú mỏ vịt:

  • A. Có mỏ dẹp giống mỏ vịt.
  • B. Chân có năm ngón, không có màng bơi.
  • C. Có bộ lông rậm, mịn, không thấm nước.
  • D. Đuôi rộng, dẹp dùng làm bánh lái.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC