AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều khiển hoạt động của các cơ vân, lưỡi, hầu, thanh quản là do:

  • A. Hệ thần kinh vận động (cơ xương)
  • B. Hệ thần kinh sinh dưỡng
  • C. Thân nơron
  • D. Sợi trục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>