AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều khiển hoạt động các nội quan như hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hoá, bài tiết là do:

  • A. Hệ thần kinh vận động ( cơ xương)
  • B. Hệ thần kinh sinh dưỡng
  • C. Thân nơron
  • D. Sợi nhánh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>