AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều hoà ngược âm tính diễn ra trong quá trình sinh tinh trùng khi:

  • A. Nồng độ GnRH cao.
  • B. Nồng độ testôstêron cao.
  • C. Nồng độ testôstêron giảm.
  • D. Nồng độ FSH và LH giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>