AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

  Trong quá trình phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh của cơ quan vận động và di chuyển là sự …(1)… từ chưa có chi đến có chi …(2)… thành nhiều bộ phận đảm nhiệm những chức năng khác nhau, đảm bảo cho sự vận động có hiệu quả thích nghi với những điều kiện sống khác nhau.

  • A.

   (1): phức tạp hóa; (2): chuyên hóa

  • B. (1): đơn giản hóa; (2): chuyên hóa
  • C. (1): đơn giản hóa; (2): phân hóa
  • D. (1): phức tạp hóa; (2): phân hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>