ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào ô trống:

  36 × (14 - 5) = 36 × 14 -  × 5

  • A. 14
  • B. 5
  • C. 9
  • D. 36
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

  Do đó ta có: \(36×(14−5)=36×14−36×5\)

  Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 36.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 193494

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1