AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

  Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, thần kinh, sinh dục thể hiện ở sự phức tạp hóa …(1)… trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy …(2)… giúp nâng cao chất lượng hoạt động làm cơ thể thích nghi với điều kiện sống trong quá trình tiến hóa.

  • A.

   (1): sự phân hóa; (2): sự chuyển hóa

  • B. (1): sự phân hóa; (2): sự chuyên hóa
  • C. (1): sự chuyên hóa; (2): sự phân hóa
  • D. (1): sự chuyên hóa; (2): sự phức tạp hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>