AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

  • A. Điện áp biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều.
  • B. Dòng điện có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.
  • C. Suất điện động biến đổi điều hoà theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.
  • D. Cho dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều lần lượt đi qua cùng một điện trở thì chúng toả ra nhiệt lượng như nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>