AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây không đúng với ngành Viễn thông nước ta trước khi Đổi mới? 

   

  • A. Dịch vụ nghèo nàn  
  • B. Mạng lưới cũ kĩ, lạc hậu 
  • C. 0,17 máy điện thoại/100 dân (năm 1990)   
  • D. Bước đầu có cơ sở vật chất kĩ thuật tiên tiến 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>