• Câu hỏi:

  Điểm giống nhau về vai trò của nghành thủy sản và chăn nuôi là

  • A. Cung cấp nguồn thực phẩm giâu dinh dưỡng cho con người.
  • B. Cung cấp sức kéo cho trồng trọt.
  • C. Là nguồn phân bón cho trồng trọt.
  • D. Không sử dụng làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC