YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đi tắt, đón đầu từ đó có thể đuổi kịp và vựt các nước phát triển sẽ dẫn đến những khó khăn gì? . 

  • A. Trở thành thị trường tiêu thụ cho các cường quốc kinh tế. 
  • B. Sự cạnh tranh quyết liệt.
  • C. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế. 
  • D. Gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA