AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dị hóa là quá trình:

  • A. Tích trữ năng lượng
  • B. Giải phóng năng lượng
  • C. Vừa tích trữ vừa giải phóng năng lượng
  • D. Tích trữ và giải phóng phụ thuộc vào lứa tuổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>