AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đều là mối quan hệ đối kháng giữa hai loài

  • A. Loài ông có lợi còn loài hoa bị hại
  • B. Cả hai loài đều không có lợi cũng không có hại
  • C. Loài ong có lợi còn loài hoa không có lợi cũng không có hại
  • D. Cả hai loài đều có lợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>