AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Designed by Frederic Auguste Bartholdi, _______.

  • A. the United States was given the Statue of Liberty by the people of France.
  • B. the people, of France gave the Statue of Liberty to the United States.
  • C. the French people presented the United States with a gift, the Statue of Liberty.
  • D. the Statue of Liberty was given to the United States by the people of France.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>