ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đem trùng ngưng hỗn hợp gồm 22,5 gam glyxin và 44,5 gam alanin thu được m gam protein với hiệu suất mỗi phản ứng là 80 % . vậy m có giá trị là:

  • A. 42,08
  • B. 38,4
  • C. 49,2
  • D. 52,6
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nếu cả 2 cái đều tham gia pản ứng trùng ngưng thì ta có 
  số mol glyxin là 0,3 mol 
  số mol của alanin là 0,5 mol 
  có 2 pư trùng ngưng là 
  nNH2-CH2-COOH------>-[-NH -CH2-CO-]-n+nH2O
  nNH2-CH(CH3)-COOH--->-[-NH-CH(CH3)-CO-]-
  có khối lượng theo pản ứng là 0,3 .57 +0,5.71 =52,6 g 
  khối lương m thu đc là 52,6.80 /100=42,08 g

  Giả sử HS = 100%. 
  mhh = mpolime + mH2O => mpolime = mhh - mH2O = 22,5 + 44,5 - 18(0,3 + 0,5) = 52,6g.
  Vì HS = 80% nên mpolime thực tế thu được = 52,6*80% = 42,08g

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 43508

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1