AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa. Thao tác tiếp theo nào sau đây là sai

  • A. Bấm Phím Delete \(\rightarrow\) Yes
  • B. Click phải chuột, chọn Delete \(\rightarrow\) Yes
  • C. Edit \(\rightarrow\) Delete \(\rightarrow\) Yes
  • D. Tools \(\rightarrow\) RelationShip \(\rightarrow\) Delete \(\rightarrow\) Yes

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>