• Câu hỏi:

  Để thực hiện tốt sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, nước ta cần dựa trên cơ sở:

   

  • A. Phát triển khoa học - kĩ thuật - công nghệ ; giáo dục và đào tạo  
  • B. Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp nặng, coi đó là khâu then chốt  
  • C. Phát triển công nghiệp nhẹ, nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến  
  • D. Đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng để ổn định đời sống của nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC