AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tác dụng hết 100 gam chất béo có chỉ số acid bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

  • A. 110,324 gam.
  • B. 108,107 gam.
  • C. 103,178 gam.
  • D. 108,265 gam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(100 =\frac{56000\times n_{KOH(axit)}}{7}\)
  ⇒ nKOH = 0,0125(mol).
  Ta có PTPU: Chất béo + 3KOH → 3muối + C3H5(OH)3
  Axit + KOH → muối + H2O
  Áp dụng ĐLBTKL:
  mmuối = 100 + 0,32 x 56 − 0,0125 x 18 − 0,1025 x 92 = 108,265g.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>