• Câu hỏi:

  Để hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nhất, chúng ta cần:

  • A. Ăn nhiều và ăn ít bữa, đa dạng nguồn thức ăn
  • B. Đa dạng nguồn thực phẩm, thức ăn phải nấu chín
  • C. Nguồn prôtêin đa dạng, ăn chậm nhai kỹ
  • D. Thức ăn nấu chín, nguồn prôtêin đa dạng, ăn ít và ăn nhiều bữa, ăn chậm nhai kĩ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC