AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để định dạng màu nền cho các ô tính đã chọn sử dụng nút nút lệnh:

  • A. Color Fill 
  • B. Color Font
  • C. Font Color
  • D. Fill Color

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>