• Câu hỏi:

  Để đẩy mạnh thâm canh trong sản xuất nông nghiệp cần phải

  • A. Nâng cao hệ số sử dụng đất.
  • B. Duy trì và nâng cao độ phì nhiêu cho đất.
  • C. Đảm bảo nguồn nước trên mặt cho đất.
  • D. Tăng cường bón phân hóa học cho đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC