YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong:

  • A. nước
  • B. dầu hỏa
  • C. phenol lỏng
  • D. ancol etylic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA