• Câu hỏi:

  Đây là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I:

   

  • A. Các ngành trồng cây lương thực, chăn nuôi tăng dần tỉ trọng  
  • B. Các ngành thuỷ sản, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp tăng tỉ trọng  
  • C. Ngành trồng cây công nghiệp, cây lương thực nhường chỗ cho chăn nuôi và thuỷ sản
  • D. Tăng cường độc canh cây lúa, đa dạng hoá cây trồng đặc biệt là cây công nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC