AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đây là hạn chế lớn nhất của cơ cấu dân số trẻ: 

   

  • A. Gây sức ép lên vấn đề giải quyết việc làm
  • B. Những người trong độ tuổi sinh đẻ lớn
  • C. Gánh nặng phụ thuộc lớn
  • D. Khó hạ tỉ lệ tăng dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>