AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đây là đặc điểm của ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi

   

  • A. Gắn liền với các vùng chăn nuôi bò sữa và bò thịt  
  • B. Chưa phát triển mạnh vì thị trường tiêu thụ bị hạn chế  
  • C. Gắn liền với các thành phố lớn vì có nhu cầu thị trường
    
  • D. Chưa phát triển mạnh vì ngành chăn nuôi để lấy thịt và sữa còn yếu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>