AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đây là chứng cứ cho thấy lãnh thổ nước ta được hình thành trong giai đoạn tiền Cambri :

  • A. Sự có mặt của các hoá thạch san hô ở nhiều nơi
  • B. Sự có mặt của các hoá thạch than ở nhiều nơi
  • C. Đá biến chất có tuổi 2,3 tỉ năm được tìm thấy ở Kon Tum
  • D. Các đá trầm tích biển phân bố rộng khắp trên cả nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>