AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đây là biểu hiện cho thấy trình độ đô thị hoá của nước ta còn thấp

   

  • A. Cả nước chỉ có 2 đô thị đặc biệt
  • B. Không có một đô thị nào có trên 10 triệu dân
  • C. Dân thành thị mới chiếm có 27% dân số
  • D. Quá trình đô thị hoá không đều giữa các vùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA