AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường là:

  • A. Ba, Na, Cu.
  • B. Na, Ba, Ag. 
  • C. Na, Ca, K. 
  • D. Ba, Fe, K.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>