ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là:

  • A. Cr2+, Au3+, Fe3+
  • B. Fe3+, Cu2+, Ag+
  • C. Zn2+, Cu2+, Ag+
  • D. Cr2+, Cu2+, Ag+

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dựa vào dãy điện hóa và qui tắc anpha: KhửM + OXH→ KhửY + OXHY

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE