RANDOM
 • Câu hỏi:

  Dãy chất được sắp xếp theo chiều tăng dần sự phân cực liên kết trong phân tử :

  • A. HCl, NaCl, Cl2
  • B. NaCl, Cl2, HCl
  • C. Cl2, HCl, NaCl
  • D.  Cl2, NaCl, HCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA