AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá sinh học là

  • A. Phân hoá ngày càng đa dạng
  • B. Tổ chức cơ thể ngày càng phức tạp
  • C. Thích nghi ngày càng hợp lí
  • D. Phương thức sinh sản ngày càng hoàn thiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>