YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó: 

  • A. bằng cường độ lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật
  • B. bằng cường độ lực ma sát trượt tác dụng lên vật
  • C. lớn hơn cường độ lực ma sát trượt tác dụng lên vật
  • D. nhỏ hơn cường độ lực ma sát trượt tác dụng lên vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA