AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt vào hai đầu một cuộn tụ điện một một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua L là 3 A. Hỏi khi tần số dòng điện là 60 thì cường độ dòng điện là bao nhiêu? 

  • A. 2,5 A. 
  • B. 2 A.     
  • C.  3,6 A.    
  • D. 1 A.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA