AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đất nông nghiệp có độ phì cao và trung bình của Đồng bằng sông Hồng chiếm (%)

  • A. 60
  • B. 70
  • C. 75
  • D. 80 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>