• Câu hỏi:

  Đặt điện áp u = 100√2cos(ωt)(V) có ω thay đổi được vào 2 đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200Ω , cuộn cảm thuần có độ tự cảm 25/36π H và tụ điện có điện dung 10-4/π mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50W. Xác định tần số của dòng điện. 

  • A. 40Hz  
  • B. 50Hz.    
  • C. 60Hz    
  • D. 90Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC