ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Dao động tổng hợp 2 dao động điều hòa cùng phương có biểu thức 

  Dao động thứ nhất có biểu thức  . Biểu thức của dao động thứ 2 là:

  • A. \(x_2= 5 cos (6 \pi t+\frac{2 \pi}{3})\)
  • B. \(x_2= 5 cos ( \pi t+\frac{2 \pi}{3})\)
  • C. \(x_2= 5 cos (6 \pi t-\frac{2 \pi}{3})\)
  • D. \(x_2= 5 cos (\pi t-\frac{2 \pi}{3})\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có 

  Vậy 

   

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1354

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Dao động điều hòa

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1