AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dao động âm có tần số f=500Hz, biên độ A=0,25mm, được truyền trong không khí với bước sóng λ = 70cm. Tìm vận tốc truyền sóng âm.

  • A. 400 m/s
  • B. 340 m/s
  • C. 350 m/s
  • D. 360 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  f = 500 Hz, A = 0,25mm = 0,25.10-3,

  λ = 70cm = 0,7 m

  λ = v/f

  ⇒ v = λ.f = 0,7.500 = 350 m/s

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>