ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Dân số Việt Nam năm 2015 là 91,71 triệu người. Giả sử trong 5 năm tỉ lệ tăng dân số là không đổi. Hỏi tỉ lệ này có thể nhận giá trị tối đa là bao nhiêu để dân số Việt Nam năm 2020 không vượt quá 96,5 triệu người (làm tròn kết quả đến phần chục nghìn) ?

  • A. 1,08% 
  • B. 0,91%  
  • C. 1,06% 
  • D. 1,02%
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử tỉ lệ tăng dân số trong 5 năm đó từ 2015 đến 2020 là k không đổi. Điều kiện của đầu bài là :

  91,71.e5k ≤ 96,5

  \( \Leftrightarrow {e^{5k}} \le \frac{{96,5}}{{91,71}} \Leftrightarrow k \le \frac{1}{5}\ln \frac{{96,5}}{{91,71}} \approx 0,0102 = 1,02\% \)

  Vậy tỉ lệ tăng dân số tối đa là 1,02%.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 45600

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1