• Câu hỏi:

  Dân số Nhật Bản năm 2005 khoảng

  • A. Gần 127 triệu người
  • B. Trên 127 triệu người
  • C. Gần 172  triệu người
  • D. Trên 172 triệu người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC