AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng không đúng của nền nông nghiệp cổ truyền

   

  • A. Năng suất lao động và năng suất cây trồng thấp  
  • B. Là nền nông nghiệp tiểu nông mang tính tự cấp tự túc  
  • C. Trình độ thâm canh cao  
  • D. Sử dụng nhiều sức người, công cụ thủ công

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>