AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây là của bộ Rùa?

  • A. Hàm không có răng, trên có mai, dưới có yếm.
  • B. Hàm có răng
  • C. Không có mai và yếm
  • D. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn và sắc nhọn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>