AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của quá trình cảm ứng ở thực vật?

  • A. Phản ứng nhanh, dễ nhận thấy 
  • B. Phản ứng chậm, khó nhận thấy
  • C. Là phương thức thích nghi của thực vật
  • D. Hình thức kém đa dạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>