• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không phải của dải đồng bằng ven biển miền Trung? 

  • A. Hẹp ngang 
  • B. Bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ   
  • C. Chỉ có một số đồng bằng được mở rộng ở các cửa sông lớn
  • D. Được hình thành do các sông bồi đắp   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC