RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm kinh tế- xã hội và triết học xã hội Pháp cuối thế kỷ XVIII?

  Lời giải tham khảo:

  • Chứa đựng những mâu thuẫn sâu sắc, giai cấp phong kiến Pháp đứng đầu là Vua Lui XVI đã thâu tóm vào tay mình mọi quyền lực vô hạn. Chỗ dựa xã hội của nhà vua là các đẳng cấp đặc quyền và chiếm số ít trong dân cư: Quí tộc và tăng lữ. Đời sống của đại đa số nhân dân lao động, trước hết là nông dân hết sức khốn khổ, nạn đói do mất mùa hoành hành, những cuộc nổi dậy của nông dân chống chế độ phong kiến xảy ra thường xuyên, tất cả những cái đó là nguyên nhân kinh tế-xã hội của cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789-1794). Và các nhà duy vật Pháp XVIII là những người chuẩn bị về mặt tư tưởng cho cuộc cách mạng về chính trị sôi động đó. 
  • Thế kỷ XVIII ở Pháp, với những đặc điểm kinh tế-xã hội, chính trị của nó cũng đồng thời tạo những tiền đề cho sự ra đời của những tư tưởng triết học và tư tưởng văn hóa nói chung. Triết học khai sáng Pháp thế kỷ XVIII là sự kế tục và phát triển mới về chất các khuynh hướng tư tưởng bài trừ siêu hình học thế kỷ XVII, cũng như đánh giá lại các giá trị triết học truyền thống. Nó bắt đầu từ sự phê phán một cách mạnh mẽ các quan niệm cũ về thế giới và con người. Cùng với sự hưng thịnh của nền văn hóa Pháp thời kỳ này, nhiều nhà khai sáng Pháp như Môngtexkiơ, Vônte, Rút-xô v.v... Dưới đây chúng ta sẽ nói đến một số đại biểu tiêu biểu. 
  RANDOM

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>