AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm địa hình tiền Camri Việt Nam là: 

  • A. Có nhiều cuộc vận động tạo núi lớn
  • B. Hoàn thiện nền móng của lãnh thổ nước ta
  • C. Những mảng nền nổi rải rác trên mặt biển
  • D. Địa hình nâng cao và mở rộng nhiều nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA