AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm địa hình nhiều đồi núi thấp đã làm cho: 

  • A. Địa hình nước ta ít hiểm trở
  • B. Địa hình nước ta có sự phân bậc rõ ràng
  • C. Tính chất nhiệt đới ẩm của thiên nhiên được bảo toàn
  • D. Thiên nhiên có sự phân hoá sâu sắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>